Met Ekolojik Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu faaliyetlerine 2015 yılında Mersinde başlamıştır. Daha sonra 2017 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Halen kontrol sertifikasyon faaliyetlerini İstanbul’dan sürdürmektedir.

Met Ekolojik Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu deneyimli, tarafsızlık ve dürüstlüğü ilke edinmiş kontrolör ve sertifikerler istihdam etmek suretiyle sertifikasyon faaliyetlerini tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle sürdürmektedir.

Met Ekolojik, sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerin faaliyetlerini, bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak ve teknik yönden uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslar arası mevzuatlar doğrultusunda gerekli kontrol ve değerlendirmeleri gerçekleştirerek sertifikalandırma işlemlerini yapmaktadır. . .


Kalite Politikamız

  • -TS EN ISO/IEC 17065 akreditasyon kurallarına uygun Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
  • -Sistem, politika ve hedeflerin MET EKOLOJİK personelinin tüm seviyelerinde anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak,
  • -5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu, ilgili yönetmelik ve değişikliklerine uygun; tarafsız, objektif, bağımsız, kaliteli hizmet vermek ve paket halinde müşteri hizmetine sunmak,
  • -Faaliyet kapsamımızı ilgilendiren Ulusal ve Uluslararası standart, yönetmelik ve değişiklikleri takip ederek bilgilerin güncelliğini sağlayarak Kontrol ve Sertifikasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve müşterilerin güncel bilgilere erişimini sağlamak,
  • – Sürekli müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak,
  • -Personelin sertifikasyon programlarına uygun kalifikasyonunu ve eğitimlerini sağlamak, güncellemek,
  • -Kontrol ve Sertifikasyon kapsamlarında Ulusal ve Uluslararası otoriteler(TÜRKAK), uzman komiteler(OTK, Tarafsızlık Komitesi) vb ile karşılıklı katkı sağlayacak şekilde sürekli iletişim halinde bulunmak,
  • -Müşterilerimize tam bir entegre sertifikasyon hizmet paketi sunabilmek için yeni sertifikasyon programları geliştirmek.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Müşteri Odaklılık

Bağımsızlık

Gizlilik

Tarafsızlık

Açık ve Yapıcı Olmak

Eşitlik

Türkiye de Organik Tarım sektörünün gelişmesine katkı sağlamak ve üreticilerimize etik değer doğrultusunda yeni kapılar açabilmektir. Türkiye de Organik Tarımı tanıtmak, yaygınlaştırmak ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak hedefindeyiz.